با سلام

بنا به درخواست بسیاری از دوستان نحوه نگارش یک پایان نامه و نیز نکاتی که باید از نظر نوشتاری رعایت شود را توضیح می دهم . امیدوارم برای همگی مفید واقع شود.

در این دستورالعمل سعی خواهم کرد که کلیه نکات را به ترتیب و در قالب مثال مورد بررسی قرار دهم.

توجه داشته باشید که برخی از نکات سلیقه ای است و در منابع مختلف ، متفاوت ذکر شده و بستگی به ابتکار خود شما دارد ولی حالت نرمال آن به این صورتی است که توضیح می دهم .

ابتدا شرح روی جلد پایان نامه :

(جلد پایان نامه از نوع گالینگور انتخاب و مندرجات روی آن بصورت زرکوب یا نقره کوب چاپ شود).

روی جلد به ترتیب موارد زیر آورده می شود (کلیه مطالب باید در وسط صفحه نوشته شود) :

1- آرم دانشگاه آزاد اسلامی

2- عبارت " دانشگاه آزاد اسلامی " (فونت زر 18)

3- عبارت  "واحد جهرم" (فونت زر 18)

4- عبارت " پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. " (به نحوه نوشتن M.Sc. دقت کنید)

 (فونت زر 16)

5- کلمه گرایش : مثلاً " گرایش میکروبیولوژی " (فونت زر 16)

6- کلمه "عنوان : " (فونت نازنین 18)

7- موضوع پایان نامه (فونت تیتر 18)

8- کلمه " استاد راهنما : " (فونت نازنین 18)

9- نام استاد راهنما (فونت زر 18)

10- کلمه " استاد مشاور : " (فونت نازنین 18)

11- نام استاد مشاور (فونت زر 18)

12- کلمه "نگارش : " (فونت نازنین 18)

13- نام نگارنده پایان نامه (فونت زر 18)

14- تاریخ دفاع پایان نامه بر حسب فصل مربوط : مثلاً تابستان 89 (فونت زر 14)

 

قسمت درونی پایان نامه به ترتیب شامل بخش های زیر است :

1- صفحه سفید

2- بسم الله الرحمن الرحیم (در وسط)

3- مطا لب روی جلد پایان نامه عیناً تکرار می گردد

4- متن ادبی (اختیاری)

5- تقدیم (اختیاری)

 در یک صفحه مستقل ، برحسب صلاحدید نگارنده پایان نامه به فرد، افراد یا مؤسسه ای تقدیم می گردد.

 

6- سپاسگزاری

در این قسمت، در یک صفحه مجزا  نگارنده مراتب قدردانی خود را از اشخاص و یا مؤسساتی که در تدوین مطلب با فراهم آوردن اطلاعات، امکانات و یا تأمین بودجه و ... همکاری نموده اند، ابراز می نماید.

7- چکیده فارسی (حداکثر250 کلمه در یک صفحه)

چکیده شامل خلاصه ای از سابقه و هدف ، روش بررسی ، نتایج ، نتیجه گیری و واژگان کلیدی (3 تا 6 کلمه) می باشد و باید حداقل ۲۰۰ کلمه و حداکثر دو صفحه بدون ذکر فرمول، شکل و منابع باشد. چکیده باید طوری تنظیم شود که خواننده با مطالعه آن تشخیص دهد که پایان نامه موجود دربرگیرنده مطالب مورد علاقه وی می باشد یا خیر؟

 

8- فهرست مطالب

فهرست شامل چکیده، مقدمه، بخش ها و عنوان بخش ها ، فصل ها و عنوان فصل ها و همچنین زیربخش ها (در صورت نیاز) و فهرست منابع می باشد.

کلمه " فهرست " در وسط و بالای کلیه صفحات مربوطه تایپ گردد . کلمه "عنوان " در سمت راست و کلمه"صفحه" در حاشیه چپ نوشته شود. فاصله بین عنوان تا شماره صفحه با نقطه چین پر می شود.

عناوین اصلی از منتها الیه سمت راست هر سطر و عناوین فرعی به اندازه چهار حرف داخلتر از عنوان اصلی نوشته می شوند.

مثلاً 1-4) پروتئین های روتاویروسی .................................19

          1-4-1) پروتئین های ساختمانی ........................ 22

                   1-4-1-1)  .کپسید ویروس.......................24

9- فهرست جدول ها

10- فهرست نمودارها

11- فهرست شکل ها

فهرست جداول ، نمودارها و اشکال نیز به همان شیوه فهرست مطالب ذکر می شود.

مثلاً جدول 1-2 .................................20