نکات مهم در مورد نحوه نگارش پایان نامه :

- اندازه کلیه صفحات پایان نامه باید در مقطع کاغذ (سانتی متر 21 × 29/5) A4 بوده و مطالب آن با نرم افزار Word 2003 به صورت تک رویه تایپ و چاپ شود.

- صفحات پایان نامه بصورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شوند .

- متن پایان نامه طوری تنظیم شود که از سمت راست 3 سانتی متر ، از سمت چپ 2 سانتی متر ، از بالای صفحه 3 سانتی متر و از پایین صفحه 5/2 سانتی متر فاصله داشته باشد.

- فاصله سطرها در سراسر پایان نامه برابر 5/1 سانتی متر ولی در چکیده برابر 1 سانتی متر در نظر گرفته شود.

- صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شده و سطر اول هر پاراگراف در صفحات پایان نامه باید شامل یک سانتی متر تورفتگی به سمت داخل باشد.

فونت هایی که در متن پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرند به صورت زیر است:

( نوشتار فارسی ):

سر فصل ها : تیتر 14

عناوین اصلی : زر 14

عناوین فرعی : زر 12

متن اصلی : نازنین یا لوتوس 14

( نوشتار انگلیسی ):

سر فصل ها : Times New Roman 14 Bold(TNR)

عناوین اصلی : Times New Roman 12 Bold

عناوین فرعی : Times New Roman 12 Italic

متن اصلی : Times New Roman 12

نحوه نوشتن پاورقی :

 از نگارش کلمات لاتین در متن  خودداری نموده، معادل لاتین که پس از مشخص شدن به وسیله شماره ای که بالای معادل فارسی آن کلمه تایپ می شود، در زیرنویس پایین صفحه آورده شود. در هر صفحه، شماره های زیرنویس از یک آغاز و به ترتیب افزایش می یابد. در هر سطر از زیرنویس صفحه نیز حداکثر دو کلمه انگلیسی معادل تایپ می گردد که کلمه اول از سمت چپ و کلمه دوم از میانه تحریر می گردد . سایر کلمات انگلیسی نیز در سطور بعدی، به همین ترتیب درج می شوند. در صورت نیاز به درج پاورقی، همه موارد فارسی به صورت راست چین با قلم نازنین با سایز11 و موارد انگلیسی با  به صورت چپ چین با قلم Times New Roman با سایز 10 نوشته شوند .