Western Blottin


وسترن بلاتینگ

مقدمــه

ایمونوبلوتینگ یا وسترن بلوتینگ روشی دو مرحله ای است که طی آن ابتدا باندهای پروتئینی جدا شده بوسیله الکتروفورز از روی ژل SDS-PAGE به غشای دیگری که غالبا از جنس نیتروسلولز می باشد انتقال می یابند و در مرحله دوم توسط آنتی بادی اختصاصی، پروتئین مورد نظر شناسایی می شود. کلمه بلوتینگ به روش انتقال اشاره دارد و کلمه ایمونو به خاطر لزوم استفاده از واکنش بین آنتیژن و آنتیبادی اختصاصی در مرحله شناسایی میباشد.

برای DNA و RNA و لیپیدها نیز روش انتقال مشابهی بکار برده میشود که به ترتیب southern blot و northern blot و eastern blot نامیده میشود.

نیرویی که موجب انتقال مولکول پروتئین از ژل به غشاء میشود غالبا جریان الکتریکی است اما از نیروی انتشار diffusion و از فشار مکانیکی positive pressure و از نیروی افینیتی بین آنتیژن و آنتیبادی نیز استفاده شدهاست. انتقال به وسیله جریان الکتریکی را الکتروبلاتینگ نیز مینامند.

در روش دیفوزیون ساده، غشاء و ژل را رو در رو به هم میچسبانند پروتئین با انتشار ساده به غشای نیتروسلولز میرسد و به خاطر خصوصیت این غشا به آن متصل شده و متوقف میشود و کم کم همه پروتئین موجود در ژل به غشا منتقل میشود این روش زمان زیادی لازم دارد.

در استفاده از فشار مثبت، غشا و ژل در حد فاصل دو محفظه قرار میگیرند که از بافر بلوتینگ پر می شوند و معمولا به محفظه بالایی (واقع در پشت ژل) فشار ضعیف و مثبتی اعمال میشود جریان بافر در اثر این فشار از جانب ژل به طرف غشا برقرار میشود و پروتئین را با خود به غشا میرساند و در آنجا پروتئین به غشا متصل شده و متوقف میشود

در استفاده از افینیتی (FAT= filter affinitytransfer) معمولاً آنتیبادی اختصاصی روی غشا وصل میشود (برای جلوگیری از انتشار آن) و ژل در تماس با غشا قرار میگیرد به مرور آنتیژن موجود در ژل در اثر افینیتی آنتیبادی به غشا منتقل میشود.

علاوه بر وسترن بلاتینگ، یک روش سریع دیگری نیز برای پی بردن به وجود یک پروتئین در نمونه وجود دارد که Dot blotting گفته می شود اما در آن عملا روش انتقال بصورت نمونه گذاری دستی صورت می گیرد یعنی نمونه (معمولا محلول) را به صورت لکه دایره ای شکل کوچکی روی غشامیگذارند و سریعا خشک می کنند و در صورت لزوم با فیکساتور مناسب تثبیت میکنند. از پروتئین های خاص برای مسدود کردن نقاط اتصال باقیمانده استفاده میکنند. سپس طی مرحله شناسایی پروتئین مورد نظر شناسایی می شود.

مرحله اول: انتقال پروتئین از ژل به غشاء نیتروسلولز:

طی روند الکتروبلاتینگ (انتقال بوسیله جریان برق) پروتئینهای جدا شده در ژل پلی آکریلامید به کمک نیروی الکتریکی به غشای دیگری از جنس نیتروسلولز و یا PVDF و ... منتقل میشوند. برای این کار از دستگاه الکتروبلاتینگ استفاده می شود

 

دستگاه الکتروبلاتینگ :

این دستگاه محفظهای شیشهای به شکل زیر است که جایگاه ویژهای برای فروبردن یک کاست مخصوص در آن قرار دارد (در سطح داخلی دیواره شیشه ای در دو طرف مقابل هم، دو زایده از جنس شیشه، ناودان خاصی را ایجاد می کنند که کاست در درون آن قرار گرفته و ثابت می شود)  در دو طرف این جایگاه دو الکترود تعبیه شدهاند جنس آند از پلاتین و فیش آن به رنگ قرمز است جنس کاتد از استیل و فیش آن سیاه رنگ میباشد جنس کاست از شیشه بوده و دارای سوراخهای درشت در قسمتهای جانبی است تا جریان الکتریکی براحتی از آن عبور کند.کاست به کمک اسفنج ها، محفظه تنگ و فشرده ای را بوجود می آورد که از دو طرف فشار آورده و سطح رو در روی ژل با غشا را به هم نزدیکتر می کند. کاست منطقه لولامانندی دارد که بواسطه آن به طرفین باز میشود.در سطح داخلی آن ابتدا دو لایه ضخیم اسفنج در طرفین قرار داده میشود بین این دو اسفنج از طرف کاتد (دقت شود) به ترتیب کاغذ صافی (سه برگ) و ژل و غشای نیتروسلولزی و کاغذ صافی (سه برگ) قرار داده میشود. غشا و کاغذ صافیها قبلا با بافر بلوتینگ کاملا خیس میشوند (حدود 15 دقیقه). وقتی غشای نیتروسلولز و ژل و اسفنج و کاغذ صافی ها به طور صحیح !! در محل خود قرار داده شدند و کاست در جهتی صحیح !! در ناودان خاص خود در داخل دستگاه فرو برده شد نوبت به اتصال سیم های رابط می رسد.دو الکترود دستگاه به دو جا فیش قرمز و سیاه متصل هستند که در بالای دستگاه در معرض دید قرار دارد. دو فیش موجود در دو انتهای سیم رابط قرمز رنگ به جا فیش های قرمز رنگ موجود در دستگاه بلاتینگ و منبع تغذیه وصل می شوند.دو فیش مشکی در دو انتهای سیم رابط مشکی نیز به دو جافیش مشکی رنگ موجود در دستگاه بلاتینگ و منبع تغذیه وصل می شود.وقتی از صحیح بودن جهت قرار گیری ژل به غشا (ژل به طرف کاتد و غشا به طرف آند) و صحیح بودن اتصال سیم های رابط مطمئن شدید وقت آن رسیده است که منبع تغذیه روشنشود.

روش کار با منبع تغذیه: منبع تغذیه طوری ساخته می شود که می تواند یکی از فاکتورها (ولت یا آمپر) را ثابت نگه دارد. قبل از وصل کردن منبع تغذیه به برق شهری و قبل از روشن کردن کلید آن (اگر کلیدهای تنظیم کننده ولت و آمپر از آزمایش قبلی در آخرین درجه باز مانده باشند امکان سوختن فیوز دستگاه به دلیل عبور جریان زیاد وجود دارد) هر دو کلید ولتاژ و شدت جریان را کاملا می بندیم سپس دستگاه را به برق 220 ولت شهری وصل کرده و کلید دستگاه را از حالت

/ 0 نظر / 21 بازدید