نگاهی کوتاه بر مورفولوژی و صفات بیوشیمیایی چند باکتری

جنس

مرفولوژی

کشت

صفات بیوشیمیایی

استافیلوکوک

کوکسی - گرم مثبت – خوشه انگور- غیر متحرک -  بدون اسپور – برخی دارای کپسول یا لایه لعابی – همه‌جا هستند – جایگاه طبیعی سطح بدن پستانداران

بی‌هوازی اختیاری – رشد روی آگار خون‌دار و غذایی - °37 – کلونی کروی محدب سطح صاف و حاشیه منظم با قوام کره‌ای- mm 4 – 1 - رشد در غلظت بالای نمک (7.5٪) و 1٪ مانیتول

اورئوس: کلونی‌های زرد طلایی (پیگمان‌های کاروتنوئید) - همولیز بتا

اپیدرمیدیس: کلونی‌های سفید رنگ - برخی سوش‌ها همولیز بتا

ساپروفیتیکوس: کلونی‌های سفید تا زرد لیمویی

کاتالاز مثبت

اورئوس: کواگولاز+ (انعقاد پلاسما)- تخمیر قند مانیتول (تغییر رنگ محیط از قرمز به زرد) - DNase مثبت - حساس به نووبیوسین

اپیدرمیدیس: کواگولاز منفی - عدم تخمیر مانیتول - DNase منفی -حساس به نووبیوسین

ساپروفیتیکوس: کواگولاز منفی - DNase منفی - مقاوم به نووبیوسین

 

استرپتوکوک

کوکسی – گرم مثبت – زنجیره‌ای –  غیر متحرک -  بدون اسپور – برخی سوش‌های جوان کپسول‌دار – همه‌جا هستند – فلور نرمال مخاط دستگاه تنفسی، گوارشی و ادراری تناسلی – (پنوموکوک: دیپلوکوک کپسول‌دار شعله شمعی)

بی‌هوازی اختیاری – رشد سریع‌تر مجاور CO2 10٪ - °37 – آگار خون‌دار -  کلونی‌های محدب، خاکستری صیقلی مات و حاشیه منظم – mm 1 – 0.5 -  کپسول‌دارموکوئیداز دست دادن آب مات

پنوموکوک: کلونی‌های بی‌رنگ محدب – کپسول‌دار‌ها بزرگتر و عسلی - دیپلوکوک شعله شمعی

کاتالاز منفی – اکسیداز منفی

استرپتوکوک ویریدانس: همولیز آلفا

پنوموکوک: لیز خود‌به‌خودی مجاور نمک‌های صفراوی – ئیدرولیز اینولین - حساس به اپتوشین

نیسریا

کوکسی – گرم منفی -  لوبیا شکل و دوتایی - غیر متحرک – بدون اسپور – فقط در انسان

هوازی – مرگ سریع در شرایط نامناسب – رشد خوب در اکسیژن و 10-5٪ CO2 – نیاز به محیط کشت حاوی آهن نشاسته کلسترول و آلبومین – محیط انتخابی تایر مارتین اصلاح شده (MTM) – کلونی محدب کروی شفاف خاکستری موکوئید

کاتالاز مثبت - اکسیداز مثبت

کورینه باکتریوم

باسیل‌ گرم مثبت چماقی شکل  - بهترین روش رنگ‌آمیزی آلبرت باسیل‌ها سبز رنگ و گرانول‌های متاکروماتیک آبی مایل به سیاه – نمای شبیه حروف چینی – اغلب غیر بیماریزا و کومنسال در دهان، گلو، مجرای ادرار و واژن (دیفتروئیدها)

در گروه CNM (کورینه باکتریوم، نوکاردیا، مایکوباکتریوم) هستند به خاطر داشتن اسید میکولیک

بی‌هوازی اختیاری – محیط‌های انتخابی کورینه باکتریوم دیفتریه: 1. محیط سرم منعقده لوفلر: کلونی‌های سفید مایل به خاکستری کوچک 2. محیط تلوریت پتاسیم: کلونی‌های خاکستری تا سیاه در سه تیپ گراویس، میتیس، اینترمدیوس  3. محیط تینسدال: برای متمایز کردن کورینه باکتریوم دیفتریه از بقیه دیفتروئیدها

کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی

اکسیداسیون و تخمیر قند با تولید اسید و بدون گاز

تخمیر دکستروز و مالتوز – عدم تخمیر سوکروز و تری‌هالوز

تست اوره‌آز برای تمایز

لیستریا

انگل اختیاری داخل سلولی – باسیل گرم مثبت کوچک – فلاژله‌دار و متحرک – بدون اسپور – بدون کپسول – زنجیره 5-3 باسیل در اسمیر مستقیم – توزیع وسیع در طبیعت

هوازی تا بی‌هوازی اختیاری- °37- رشد آهسته در 4 درجه(اساس روش غنی سازی در سرما)  - کلونی‌های کوچک سطح صاف و نیمه شفاف با حاشیه باریک از همولیز بتا – در نور مایل به رنگ سبز آبی

کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت

اکسید گلوکز و تری‌هالوز

اوره و اندل منفی

میکوباکتریوم

باسیل‌های مستقیم با کمی خمیدگی – غیر متحرک – بدون کپسول – بدون اسپور – رنگ آمیزی Acid fast (مثل زیل.نلسون) قرمز در زمینه آبی – دیواره متفاوت از گرم منفی‌ها و گرم مثبت‌‌ها، شامل چربی زیاد، ساختمان اصلی پپتیدوگلیکان و آرابینوگالاکتان با اسید میکولیک‌های متصل به برخی از آن‌ها، لیپوپروتئین و گلیکوپروتئین بالا

هوازی اجباری - °37 – رشد آهسته – محیط کشت انتخابی: لوین.اشتاین جانسون – محیط با پایه آگار – کلونی‌های کوچک زرد نخودی قوام خشک و ظاهر فلسی – پوست نازک در سطح محیط کشت مایع (مربوط به ترکیبات چربی سطح باکتری)

میکوباکتریوم بوویس: مستقیم‌تر، کوتاه‌تر و چاق‌تر از

/ 4 نظر / 126 بازدید
یه زیست شناس

سلام.خیلی عالی بود واقعا ممنون من خیلی زیاد وخیلی فوری به ویژگی های انواع باکتری ها در محیط های کشت نیاز داشتم که هر چی می گشتم سایتی که همه ایناروکامل گفته باشه پیدا نمیکردم دیگه داشتم ناامید می شدم بازم ممنون

یه زیست شناس

سلام.خیلی عالی بود واقعا ممنون من خیلی زیاد وخیلی فوری به ویژگی های انواع باکتری ها در محیط های کشت نیاز داشتم که هر چی می گشتم سایتی که همه ایناروکامل گفته باشه پیدا نمیکردم دیگه داشتم ناامید می شدم بازم ممنون

یه زیست شناس

سلام.خیلی عالی بود واقعا ممنون من خیلی زیاد وخیلی فوری به ویژگی های انواع باکتری ها در محیط های کشت نیاز داشتم که هر چی می گشتم سایتی که همه ایناروکامل گفته باشه پیدا نمیکردم دیگه داشتم ناامید می شدم بازم ممنون

زهرا

واااااااااااااااااااااااااای ممنون واقعا کارت فوق العاده بود... موفق باشی[گل][لبخند]