توکسوپلاسموز

تکسوپلاسموز  

 

نوعی بیماری انگلی مشترک بین انسان و دام است که توسط تک یاخته ای بنامایجاد می شودtoxoplasma gondii 

  این تک یاخته اساساً انگل گربه ها است ولی در بین سایر حیوانات و پرندگان سرتاسر دنیا نیز انتشار دارد . اواوسیت عفونت زای این انگل در روده میزبان اصلی گربه سانان تشکیل شده و حیوانات دیگر از جمله انسان بالغ این اواوسیت به بیماری مبتلا میگردند توکسوپلاسما گونده ای به سه فرم :۱-تروفوزوئیت ۲-کیست ۳-اواوسیت وجود دارد

/ 0 نظر / 19 بازدید