کارنامه و درصد های پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

منابع توصیه شده رتبه 9 میکروب شناسی آزمون ارشد وزارت بهداشت 88-89

زبان: درسنامه جامع زبان انگلیسی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی (امیر لزگی_ انتشارات جامعه نگر)

میکروب: جاوتز _ واکر _ میکروب شناسی پزشکی(ارشد) انتشارات کتابخانه فرهنگ

ویروس: چکیده ویروس شناسی ترجمه جمیله نوروزی _ چکیده ویروس شناسی مجتمع فنی تهران

تک یاخته: جزوه دکتر بلبلی

ایمنی شناسی: کتاب 4 استاد (انتشارات میر)

قارچ شناسی: قارچ شناسی (شهلا شادزی) _ نکات برتر قارچ شناسی(انتشارات سماط)

بیوشیمی: تستهای بیوشیمی دیباگران (پروین پاسالار) _ بیوشیمی (امیره نجات شکوهی)

 برای مشاهده کارنامه ها به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

 

کارنامه رتبه 9 رشته میکروب شناسی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 88_87

نام

 

نام رشته

میکروب شناسی دفترچه ب

نام خانوادگی

 

سهمیه

ازاد

نام پدر

 

نمره

282.50

شماره شناسنامه

 

رتبه در سهمیه

9

 

باکتری شناسی

72.59

بیوشیمی

33.33

قارچ شناسی

73.33

زبان عمومی

40.00

تک یاخته شناسی

76.67

درس 8

0.00

ویروس شناسی

73.33

درس 9

0.00

ایمنی شناسی

73.33

 

 

دروس امتحانی

باکتری شناسی -قارچ شناسی -تک یاخته شناسی -ویروس شناسی -ایمنی شناسی -بیوشیمی -زبان عمومی

 

کارنامه رتبه 5 کارکنان رشته میکروب شناسی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 88_87

نام

 

نام رشته

میکروب شناسی دفترچه ب

نام خانوادگی

 

سهمیه

کارکنان

نام پدر

 

نمره

230.50

شماره شناسنامه

 

رتبه در سهمیه

5

 

باکتری شناسی

53.33

بیوشیمی

53.33

قارچ شناسی

60.00

زبان عمومی

13.33

تک یاخته شناسی

76.67

درس 8

0.00

ویروس شناسی

51.11

درس 9

0.00

ایمنی شناسی

84.44

 

 

دروس امتحانی

باکتری شناسی -قارچ شناسی -تک یاخته شناسی -ویروس شناسی -ایمنی شناسی -بیوشیمی -زبان عمومی

 

/ 0 نظر / 28 بازدید