راهنمای تدوین مقاله علمی


1- مقاله قبلاً در سایر مجلات داخل کشور به چاپ نرسیده باشد و یا به طور همزمان برای نشریه دیگر ارسال نشده باشد.

2- مقاله به زبان فارسی روان و با رعایت آئین نگارش نوشته شود و فقط اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و رسایی در زبان فارسی ندارند به همان صورت آورده شود.

3- مقاله پژوهشی باید به ترتیب مشتمل بر عنوان، خلاصه، واژه های کلیدی(فارسی و انگلیسی)، مقدمه، روش پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و در صورت لزوم تقدیر و تشکر(از افراد یا موسساتی که همکاری داشته و یا هزینه های پژوهش را تامین کرده اند) و فهرست منابع باشد.

4- مقاله مروری بایستی به ترتیب مشتمل بر عنوان،خلاصه، واژه های کلیدی (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، بحث و نتیجه گیری و در صورت لزوم تقدیر و تشکر و فهرست منابع باشد.

5- گزارشات موردی باید به ترتیب مشتمل بر عنوان، خلاصه، واژه های کلیدی(فارسی و انگلیسی)، مقدمه، بحث و نتیجه گیری و در صورت لزوم تقدیر و تشکر و فهرست منابع باشد.

6- این مجله از چاپ مقالات ترجمه شده معذور است.

7- مقاله روی برگ A4 با در نظر گرفتن حاشیه مناسب در طرفین و منظور کردن بیشترین فاصله استاندارد با نرم افزار word و همراه دیسکت مربوطه ارسال گردد.

8- در صفحه اول مقاله عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، شماره تلفن و دورنویس نویسنده اول و یا رابط، محل کار و مرتبه علمی ذکر شود. نویسندگان باید ترتیب درج اسامی خود را مشخص کنند.

9- جدول ها، منحنی ها، شکل ها و نمودار ها باید بصورت سیاه و سفید بوده و در صفحات جداگانه تهیه شده باشد.

10- عکس های ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشد نه فتوکپی، حداقل دو نمونه از هر عکس ارسال گردد و جهت آنها با مداد در پشت صفحه مشخص شود.

11- در متن مقاله به شماره عکس ها، جدول ها، شکلها و نمودارها اشاره گردد و محل تقریبی استقرار آنها با توالی منطقی مشخص شود.

12- منابع باید در انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی و نام اولین نویسنده (نخست منابع فارسی و سپس منابع خارجی)نوشته شود و در متن، شماره آنها داخل پرانتز مشخص گردد. نحوه نگارش نمونه ای از منابع در انتهای راهنما آورده شده است.

13- گمنام ماندن بیمار یا موسسه و حفظ اسرار پزشکی بایستی در مقاله مورد توجه قرار گیرد. در عکس ها باید روی چشم بیمار پوشانده شود و هرگونه اطلاعاتی که بتوان با آن بیمار یا موسسه را شناسایی کرد حذف گردد.

14- مقاله های دریافتی پس از بررسی اولیه توسط هیات تحریریه در صورت دارا بودن شرایط، جهت داوران ارسال می گردند.

15- مسئولیت درستی مطالب مقاله بعهده نویسنده و یا نویسندگان است.

16- این مجله حق رد، قبول، ویراستاری و حذف بعضی از مطالب، تصاویر و نمودار ها را برای خود محفوظ می دارد.

17- از مجله حاوی مقاله به ازای هر نویسنده یک نسخه ارسال می گردد.

نمونه منابع فارسی

کتاب:

1- پارسا یکتا زهره. مراقبت های پرستاری از بیماران سرطانی تحت مداوا با شیمی درمانی. تهران: نشر دانشگاه تهران، 1370، ص 25-15.

کتاب ترجمه شده:

2- داگلاس لورای. مدیر و رهبر اثر بخش در پرستاری. ترجمه: فاطمه نیک شکرنیا. تهران: نشر بشری، ص 12-10.

مقاله:

3- جعفری، هدایت. بررسی و تعیین نیازهای جسمانی و روانی بیماران مبتلا به سرطان مری، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی استان گیلان. تابستان 1376، شماره 22، ص 12-6.

موسسه:

4- سازمان برنامه و بودجه استان کرمان، معاونت آمار و اطلاعات. آمار نامه استان کرمان 1370، ص 16-14.نمونه منابع خارجی:Book

5- Potter PA، Perry AG. Fundamentals of Nursing، Concepts process and practice. 2 nd ed. St Louis: C.V mosby CO 1993; pp140-144.

Chapter in a book

6- Bell Arthur CH. Obstetric Procedures. In: Chamberlain Geoffrey، VP(eds): Obstetric by ten teachers. 16 th ed; London، Arnold، 1995; pp285-303

Article

7- Tomas PS. Woman' s Anger، Relationship of Suppression to blood pressure. Nursing Research 1997; 46(2):324-330.

Institute

8- WHO. Prevention and control of Intestinal Parasitic infection. Report of who Exprt Committee. Technical report series. 749; Geneva 1987; p18.

Electronic

9- Havens G، Furuyas، Tan KM. The future of continiuing medical Education (CME) Technology. Yhe permanehte Jouranal [seril on line]. 2001; 5(1) [18 screens]، Available from: URL:
 

/ 0 نظر / 18 بازدید