Systemic Fungal Infection (عفونت سیستمیک قارچی)

 

 

شیوع عفونتهای قارچی سیستمیک در بیمارستانهای مدرن روزبروز در حال افزایش است. در این نوشتار بیشتر به کاندیدیازیس و آسپرجیلوزیس پرداخته شده‌است. عفونتهای قارچی سیستمیک شدید در بیمارستانها معمولا در ۳ وضعیت مهم دیده میشوند:

۱-بیماران نوتروپنیک متعلقب شیمی‌درمانی و سایر بیماران انکولوژی که سیستم ایمنی سرکوب شده‌ای دارند.

۲-افرادیکه سیستم ایمنی مختل شده‌ای بعلت عفونت  HIV دارند.

۳-بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه که لزوما نوتروپنیک نیستند اما سیستم دفاعی آنها بعلت استفاده طولانی مدت از کاتترهای داخل عروقی و یا رخنه و شکست سد دفاعی پوست، بیماریهای سیستمیک شدید یا سوختگیها و درمان طولانی مدت با آنتی بیوتیکهای وسیع‌الطیف آسیب دیده و مختل گردیده است.

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید