منابع کارشناسی ارشد میکروب شناسی

منابع کارشناسی ارشد میکروب شناسی

برگرفته از درس نامه جامع میکروب شناسی پزشکی ، شامل سوالات گروه وزارت بهداشت

تهیه کننده: نیما

دروس مربوطه

نام مرجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

درس باکتری شناسی

میکروب شناسی زینر

 

 

میکروب شناسی پزشکی

Medical Microbiology and Immunology

میکروبیولوژی جاوتز

ترجمه دکتر محمد کریم رحیمی(جلد1و2 :باکتری شناسی عمومی و باکتری شناسی پزشکی)

دکتر پرویز ادیب فر

Ernest Jawetz – Warren E.Levinson

ترجمه : دکتر جمیله نوروزی

تک یاخته شناسی

انگل شناسی پزشکی جلد 1: تک یاخته شناسی

انگل شناسی پزشکی

دکتر هرمزد اورمزدی

 

ترجمه و تدوین : دکتر علیرضا صالح آبادی

قارچ شناسی

قارچ شناسی پزشکی جامع

قارچ شناسی پزشکی و روش های تشخیصی آزمایشگاهی

دکتر فریده زینی – دکتر امیر سید علی مهبد – دکتر مسعود امامی

دکتر شهلا شاذری

ویروس شناسی

میکروبیولوژی جاوتز

بیماریهای ویروسی به انضمام ایدز ، اصول طب داخلی هاریسون

ترجمه : دکتر جمیله نوروزی

ترجمه : دکتر محمد پارچه باف بیگدلی زیر نظر دکتر علیرضا یلدا

ایمنی شناسی

ایمونولوژی

Cellular and Molecular Immunology

اصول ایمونولوژی

دکتر وجگانی

ABUL K.ABBAS

 

ایوان رویت

بیوشیمی

بیوشیمی هارپر

 

بیوشیمی عمومی

ویرایش25سال2000چاپ سوم 1381

ملک نیا و شهبازی چاپ هفدهم 1379

زبان تخصصی و عمومی

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید