اصول تهیه خون و فرآورده های آن و کاربرد بالینی آنها

 

 

 

 

در گذشته درمان عمدتاً بوسیله ترانسفوزیون خون کامل انجام می شد. در صورتیکه امروزه ممکن است در موارد محدود و بخصوصی از خون کامل استفاده شود . امروزه تلاش بر این است که از فرآورده های خون بر حسب شرایط کلینیکی بطور اختصاصی استفاده شود .

فرآورده های خون آن دسته از مواد تشکیل دهنده خون هستند که کاربرد درمانی داشته , می توانند بوسیله سانتریفیوژ ، فیلتر کردن و منجمد نمودن با استفاده از روش های مرسوم انتقال خون تهیه گردند. از ترانسفوزیون اکثراً برای مقاصد زیر استفاده می شود .

- برای حفظ حجم خون در حد مناسب
- جهت حفظ قابلیت حمل اکسیژن بوسیله خون
- برای تصحیح اختلافات خونریزی دهنده و انعقادی
- جهت تصحیح نقص های ایمنی

/ 0 نظر / 5 بازدید