هلیکوباکتر پیلوری - علت شایع زخم معده و اثنی عشر

( یک مشکل درد آور )

 

اگرزخم معده یا اثنی عشر دارید می دانید که می تواند مشکلی نا خوشایند و یا حتی درد ناک باشد.اما آ یا علت آن را می دانید؟

در گذشته تصور بر این بود که زخمها توسط غذای پرادویه  ، فشار روحی یاداشتن یک شخصیت مضطرب ایجاد میشوند . اکنون میدانیم که اکثر زخمها احتمالا" به علت عفونت با یک باکتری به نام هلیکوباکترپیلوری بوجود می آیند.

علا ئم شایع زخم

زخم ها ممکن است یا بد ون علامت باشند و اغلب علائمی گذرا و غیر مداوم دارند . اگر مبتلا به زخم هستید ممکن است متوجه بعضی از علائم شایع زیر شده باشید:

  • سوزش ،  پیچش یا درد شبیه گرسنگی در ناحیه معده اغلب یک تا سه ساعت بعد از غذا یا در نیمه شب.
  • دردی که با خوردن بهتر یا بدتر می شود .
  • تهوع واستفراغ.
  • مدفوع قیری رنگ سیاه یا خون آلود ( که نشاندهنده خونریزی از زخم است).

 

چگونگی بررسی ومعاینه شما

ارزیابی و معاینه شما بوسیله پزشک می تواند نشان دهد که آیا شما زخم دارید یا نه و نیز تعیین کند که آیا عامل آن هلیکو باکترپیلوریاست یا نه . پزشک ممکن است سئوالاتی از شما بکند و احتمالا" یک سری آزمایش انجام دهد. ممکن است قبل از انجام آزمایشهای گران قیمت درمان های خاصی انجام شود.

تاریخچه

پزشک شما احتمالا"خواهد پرسید : آیا سابقه خانوادگی مثبت از لحاظ زخم دارید ( زیرا زخم ها تمایل دارند که به صورت خانوا دگی بروز کنند). همچنین ممکن است از شما سئوال شود: آیا سیگار می کشید یا مسکن

مصرف می کنید(چرا که این کار ها احتمال وجود زخم را بالا می برند).

 

بعضی آزمایشهای ویژه

 

آزمایشهای خاصی میتوانند وجود زخم را تایید کنند . عکس ( اشعه ایکس) ویژه ای که توسط باریم از قسمتهای فوقانی دستگاه گوارش تهیه می شود به تعیین محل زخم کمک می کند. در طی این آزمون شما یک مایع گچی

رنگ که محتوی باریم است می نوشید . این مایع کمک می کند تا زخم در تصویر گرفته شده  توسط اشعه ایکس دیده می شود . معا ینه توسط آندو سکوپی با یک لوله طویل که از طریق دهان به معده داده می شود انجام می گردد و امکان مشاهده نزدیک زخم را به پزشک می دهد. تعدادی آزمایش سرمی و تنفسی نیز در دسترس هستند که وجود هلیکوباکترپیلوری را در دستگاه گوارش شما نشان می دهند.

نحوه درمان

بعد از این که تحت معاینه وبررسی قرارگرفتید پزشک می تواند درمان را شروع کند . اگر آزمایش ها نشان دهند که باکتری هلیکو باکتر پیلوری در دستگاه گوارش شما وجود دارد . درمانهای دارویی برای کشتن  این باکتری تجویز می شود و نتیجتا" زخم نیز ترمیم می یابد.

درمانهای دارویی

 

برای کشتن باکتری هلیکو باکترپیلوری احتمالا" پزشک شما آنتی بیوتیک های ویژه ای تجویز خواهد کرد .اغلب درمانهای دارویی معمول زخم نیز تجویز می شود . بیشتر اوقات کشتن این باکتری مانع از برگشت زخم خواهد شد. گاهی اوقات همه باکتریها کشته نمی شوند یا اینکه مجددا"بر می گردند اگر این حالت اتفاق بیفتد زخم دیگری تشکیل خوا هد شد.

مواردی که باید پزشک را مطلع کنید

 

با درمان مناسب اکثر زخم ها بدون مشکل ترمیم می شوند اما اگر شما متوجه هر کدام از موارد ذیل شدید به پزشک خود اطلاع دهید:

  • استفراغ مکرر یا استفراغ خونی.
  • مدفوع قیری رنگ تیره یا خونی.
  • درد ناگهانی و شدید.
  • کاهش مداوم وزن.
  • تداوم درد بعد از خوردن دارو هایتان.

زخم ها کجا تشکیل می شوند

یک زخم ( جراحت یا ضایعه ای شبیه دهانه آتشفشان ) می تواند در دو منطقه اصلی دستگاه گوارش تشکیل شود: در اثنی عشر جایی که معده به روده کوچک متصل می شود ودیگری در خود معده . این دو ناحیه محتوی اسید و آنزیمهایی قوی هستند که به هضم غذایی که می خورید کمک میکنند . برای محافظت بافت دستگاه گوارش در برابر این مواد معده  و اثنی عشر توسط لایه مخاطی محافظت کننده ای پوشیده شده اند.

به چه صورت هلیکو باکتر پیلوری باعث زخم میشود

 

با کتری هلیکوباکتر پیلوری شایع است و ممکن است از یک شخص به شخص دیگر انتقال یابد . وقتی این باکتری وارد بدن شود دوست دارد که در لایه مخاطی حفاظت کننده که معده و اثنی عشر را می پوشاند مخفی شود سپس لایه مخاط را تضعیف کند و بافت زیرین آن را تحریک نماید. اسید ممکن است از لایه مخاط تضعیف شده عبور کند وبافت ملتهب زیرین را بسوزاند. این عوامل ممکن است منجر به شکل گیری زخم در آستر معده یا اثنی عشرشوند.

 

کمک به موفقیت درمان

 

داروها یتان را دقیقا"همان گونه که پزشک داروسا زتان به شما آموزش می دهد مصرف کنید . مصرف داروها ممکن است باعث شود که شما برای مدت زمان کوتاهی احساس کنید که حالتان بد تر شده اما باید بدانید که این بهترین راه کشتن تمام باکتری  های هلیکو باکترپیلوری وممانعت از برگشت زخم است.پرهیز از کشیدن سیگار و عدم مصرف مسکن هایی مانند آسپرین و داروهای مشابه می تواند به بهبود زخم و جلو گیری از برگشت آن کمک کند.                                                                                                        

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید